Scroll Down
  1. Home
  2. Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

Ochrona prywatności dotyczy bezpieczeństwa udostępnionych przez Użytkowników danych. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika w Serwisie www.cargofruit.pl jest „CARGOFRUIT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Przemysłowa 20, 80-542 Gdańsk, NIP 5832201585, (dalej jako „Administrator).

 

Celem Administratora jest należyte informowanie Użytkowników o prawach i obowiązkach związanych z przetwarzaniem danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r.  Użytkownikiem jest każda osoba fizyczna, której dane dotyczą, korzystająca z serwisu internetowego www.cargofruit.pl lub usług elektronicznych dostępnych za pośrednictwem Serwisu.

 

1. ZGODA UŻYTKOWNIKA

Korzystanie z Serwisu www.cargofruit.pl przez Użytkownika oznacza, że Użytkownik akceptuje, że Administrator gromadzi oraz wykorzystuje dane osobowe zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności. W przypadku, gdy nastąpi zmiana niniejszej Polityki Prywatności, a Użytkownik nadal będzie korzystał z Serwisu, to oznacza wyrażenie zgody na aktualne warunki Polityki Prywatności. Dane osobowe Użytkownika Serwisu są przetwarzane przez Administratora w oparciu o jego zgodę lub/i w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wycofać wyrażoną wcześniej zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

2. DANE OSOBOWE PRZETWARZANE PRZEZ ADMINISTRATORA

Sposób pozyskiwania danych : Administrator pozyskuje dane osobowe bezpośrednio od Użytkownika za pośrednictwem Serwisu.

 

3. PRAWA UŻYTKOWNIKA

Użytkownik na każdym etapie przetwarzania jego danych zapewniony ma szereg uprawnień pozwalających mu uzyskać dostęp do swoich danych, weryfikację prawidłowości przetwarzania danych, ich korektę, jak również ma prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, może żądać usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania lub przeniesienia danych. W przypadku chęci skorzystania przez Użytkownika z przysługujących mu praw jako podmiotu danych osobowych, może on się skontaktować z Administratorem za pomocą następujących danych kontaktowych: „CARGOFRUIT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Przemysłowa 20, 80-542 Gdańsk, sekretariat@cargofruit.pl. Użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane przez Administratora ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru właściwego w sprawach ochrony danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 

4. PLIKI COOKIES

Administrator informuje, iż podczas korzystania z Serwisu w urządzeniu końcowym Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane „cookies” m.inn. w celu: utrzymania technicznej poprawności i ciągłości sesji ze stroną WWW, optymalizacji i dostosowania sposobu korzystania ze stron internetowych i ich wyświetlania na urządzeniu końcowym, zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z Serwisu.

 

Ograniczenie stosowania plików „cookies” przez Użytkownika może ujemnie wpłynąć na poprawność i ciągłość świadczenia Usług w Serwisie. Pliki „cookies” zainstalowane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być wykorzystywane przez współpracujących z Administratorem reklamodawców lub partnerów biznesowych. Pliki „cookies” można uznać za dane osobowe jedynie w powiązaniu z innymi danymi identyfikującymi tożsamość, udostępnionymi Administratorowi przez Użytkownika w ramach korzystania z Serwisu. Jeśli Użytkownik nie zgadza się na zapisywanie i odbieranie informacji w plikach „cookies”, może zmienić zasady dotyczące plików „cookies” za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.

 

5. UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

Administrator nie udostępnia danych osobowych osobom/firmom trzecim, z wyjątkiem wykorzystania niezbędnych danych w celu prowadzeniu własnej statutowej działalności biznesowej oraz stosowania zasad obowiązujących regulacji formalno-prawnych.

 

6. INNE WAŻNE INFORMACJE

Administrator wprowadza odpowiednie środki mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych Użytkownika.

 

Pozyskane przez Administratora dane osobowe przechowywane są w systemach komputerowych, do których dostęp jest ściśle ograniczony.
Okres przechowywania danych osobowych Użytkowników uzależniony jest od celów przetwarzania danych.

W każdym z powyższych przypadków, po upływie niezbędnego okresu przetwarzania, dane mogą być przetwarzane tylko w celu dochodzenia roszczeń na tle łączących strony relacji do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia tych roszczeń na drodze prawnej.

 

W celu uaktualnienia informacji zawartych w niniejszej Polityce prywatności oraz jej zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, niniejsza Polityka prywatności może ulec zmianie. W przypadku zmiany treści Polityki prywatności, zmieniona zostanie data jej aktualizacji wskazana na końcu jej tekstu.

 

W celu uzyskania jakichkolwiek informacji dotyczących niniejszej Polityki Prywatności, Użytkownik może skontaktować się z Administratorem danych osobowych: „CARGOFRUIT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Przemysłowa 20, 80-542 Gdańsk, z wykorzystaniem następujących danych kontaktowych: sekretariat@cargofruit.pl.
Ponadto istnieje możliwość kontaktu drogą pocztową pod adresem: Przemysłowa 20, 80-542 Gdańsk.

 

 

Ostatnia aktualizacja niniejszego dokumentu miała miejsce dnia 20.12.2022.

Cargofruit Sp. z o.o. , ul. Przemysłowa 20 , 80-542 Gdańsk

NIP: 583-22-01-585 REGON: 191388579 KRS Nr: 0000117112

Sąd Rejonowy Gdańsk -Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał Zakładowy: PLN 300.000,00

Cargofruit Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 20, 80-542 Gdańsk