contact
Cargofruit Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 20, 80-542 Gdańsk

NIP: 583-22-01-585, REGON: 191388579, KRS Nr: 0000117112

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Kapitał Zakładowy: PLN 300.000,00

Zarząd

Dyrektor Zarządu – Laszlo Irsa

58 737 98 16

sekretariat@cargofruit.pl

 

Zastępca Dyrektora Zarządu

Bartosz Irsa

58 737 98 16, 663 739 261

bartosz.irsa@cargofruit.pl

Asystetka Zarządu/Sekretariat Pełnomocnik ds. jakości i bezpieczeństwa żywności i pasz

Joanna Cwieczkowska

58 737 98 16

sekretariat@cargofruit.pl

Ksiegowość

Anna Szulkowska

58 737 98 16

sekretariat@cargofruit.pl

Agent Celny

Elzbieta Raczyńska Tarnowska

58 737 98 45, 58 737 98 46, 607 577 452

spedycja@cargofruit.pl

Agent Celny

Tomasz Bogut

58 737 98 45, 58 737 98 46, 607 697 629

spedycja@cargofruit.pl

Specjalista ds. organizacji załadunku

Stanisław Andrzejewski

58 737 98 26, 601 327 728

sekretariat@cargofruit.pl

Specjalista ds. nadzoru magazynowego

Adam Wójtowicz

58 737 98 19, 691 973 203

magazyn@cargofruit.pl