Kontakt

Więcej informacji

Dane kontaktowe

Cargofruit Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 20, 80-542 Gdańsk

NIP: 583-22-01-585
REGON: 191388579
KRS Nr: 0000117112
Sąd Rejonowy Gdańsk -Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Kapitał Zakładowy: PLN 300.000,00″
Zarząd/Sekretariat

Dyrektor Zarządu – Laszlo Irsa

Sekretariat

Joanna Ćwieczkowska, Anna Szulkowska

Translate »